Yhteystiedot

gronlund.tiina(at)gmail.com

p. 044 5564 595

www.tiinagronlund.com

Varkauden Perussuomalaiset ry

Blogi

Lehtikirjoituksia

19.12.2023Yrittäjyys korostuu kunnan elinvoimassa: työpaikat ovat avainsanaLue lisää »19.9.2023Hyvä paha some: Tieto ja valitettavasti myös solvaukset kulkevat sujuvastiLue lisää »22.6.2023Sakky haluaa olla aktiivinen muutoksen tekijä, ei seurailijaLue lisää »

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:190990 kpl

TALOUSARVIO 2017

Maanantai 12.12.2016 klo 22.06

KVALT 12-12-2016 RYHMÄPUHEENVUORO

Vuoden 2017 talousarvio- ja taloussuunnitelmakirja on selkiintynyt vielä entisestään ja on edeltäjäänsä vieläkin realistisempi. Iloksemme huomaamme, että niitä asioita, joita olemme pitäneet esillä, on saatu eteenpäin. Laiva kääntyy, vaikkakin hitaasti, oikeaan suuntaan.

Kaupunginjohtaja edellisessä kokouksessa totesi, ”perussuomalaiset, te tuotte hyvin usein esille tätä, että ei ole tehty säästöjä, että ei karsita oikeista asioista. Meidän tilanteemme on se että tuloista häviää yli kolme miljoonaa ensi vuoden puolella. Mistä se otetaan? Sitä ei oteta teatterin 400 000 euron avustuksesta. Mistä se otetaan? Olen tätä kysynyt teiltä. Ei ole tullut vastausta.”

Arvoisa kaupunginjohtaja. Tässä se tulee. Tässä tulee vastaus.

Säästöä on otettu toimimattoman lentoliikenteen tuista. Se on otettu Joutenlahden koulun purkukustannuksista, jotka olivat kaatumassa kaupungin piikkiin. Se on otettu Könönpellon koulun väistötilakustannuksista, jotka säästetään käyttämällä väistötilana Päiviönsaaren koulua alkuperäisen suunnitelman tilapäiskoulun sijaan. Se on otettu tyhjistä tarpeettomista kaupungin omistamista kiinteistöistä purkamalla tai huutokauppaamalla niitä. Nämä kaikki säästöt on tehty perussuomalaisten aloitteesta.

Näiden lisäksi on lukuisia asioita, joita ollaan esitetty, mutta jääty ilman riittävää kannatusta. Viimeisimpänä maakaupat Ahlstromin kanssa. Siinä hassattiin kaupungin talousmetsiä ja puoli miljoonaa silkkaa rahaa tonttiin, jonka jalostaminen valmiiksi teollisuustontiksi maksaa omaisuuden. Kuopio-Tahko -markkinointibrändissä roikutaan mukana saamatta tuloksia. Akkutehdasta en ilkeä enää edes mainita.

Ihmisiä pelotellaan kolmen miljoonan euron tulojen häviämisestä. Kun kysyin talousjohtajalta asiaa, menetys onkin yli neljä miljoonaa. Summa tulee verotuloista kuntaliiton laskelman mukaan 2,33 milj. e ja valtionosuuksista 1,71 milj. e, nämä yhteensä 4,04 milj.e.

Lisäksi toimintatuotoista jää perustoimeentulotuen valtionosuus 1,25 milj e pois toimeentulotuen siirtyessä Kelan hoidettavaksi 1.1.2017.

Tuntuu oudolle, että meidän tulee esittää tulot palveluihin, joita emme edes tarjoa!

Verotulojen menetyksestä syytetään taas kilpailukyky -sopimusta. Ja samalla sujuvasti unohdetaan säästöt, joita kiky tuo kunnalle. Unohdetaan, että kuntatyöntekijän maksamat verot ovat vähäisemmät kuin heidän palkkakulunsa sivukuluineen ja eläkemaksuineen. Täytyy muistaa, että kuntatyöntekijän palkka maksetaan verovaroista ja kun niitä ei tarvitse maksaa niin kunnan kulut pienenee. Siis tämä tuo kaupungille säästöjä, ei menoja, niin kuin meille annetaan ymmärtää.

Seuraavat säästökohteet lueteltiin siinä seminaarissa, josta valtuuston puheenjohtaja viime kokouksessa totesi että perussuomalaistenkin olisi hyvä olla paikalla. Kyllä oltiin paikalla ja kaikille, jotka nukkuivat siinä kohdassa kun perussuomalaiset ja sitoutumattomat esittivät oman ryhmätyönsä, tässä kertauksena:

- Toiminnassa kammataan läpi kaikki turhat ei lakisääteiset palvelut.

- poistetaan teatterin tuki, tai ainakin vähennetään

- suljetaan harjoitusjäähalli ja tehdään siitä avojääkenttä.

- tarkastellaan valtuuston ja hallituksen turhien kulujen karsiminen, kuten kalliiden seminaarien pitäminen ulkopaikkakunnalla.

- Vähennetään konsultointityötä.

- Maksulliset yleisötapahtumat, jotka eivät kohtuullisessa ajassa nouse omille siivilleen, tulisi lopettaa, kuten sampi & samppanja.

Jatkoimme. Että asiakasmaksuja ei koroteta. Kysyttäessä lomautuksista, vastasimme, että koko henkilöstöä ei pidä lomauttaa. On turha lomauttaa opettajia, varhaiskasvattajia, sairaanhoitajia tai perushoitajia. Meillä on lakisääteinen hoitajamitoitus. Sen sijaan johtoryhmä voisi katsoa miten paljon he voivat kantaa kortta kekoon. Meillä ei ole esim. kaupunginjohtajamitoitusta. Kyllä sieltä pystyy lomauttamaan.

Lisäksi totesimme, että sosiaalipuolen työntekijöiden toimintatapoihin on tultava muutos. Siellä hassataan suuria summia asiakasvastaisella toiminnalla. Tässä muistin virkistämiseksi ote sosiaaliasiamiehen selvityksestä. Selvityksestä käy ilmi, että kaikkein eniten yhteydenottoja Varkauden alueella on tullut lastensuojelutyöstä. Sosiaalityön osalta haasteena vaikuttaisi olevan asiakasta arvostavan kohtaamisen kehittäminen. Selvityksessä sanotaan, että työn arki on moni-ilmeistä ja kiireistä. Kuitenkin huonoon tai hyvään kohtaamiseen menee yhtä paljon aikaa. Nöyryys, luottamus ja asiakkaan aktiivinen kuuleminen ovat arvostavan kohtaamisen perusasioita. Asiakkaan voimavaroista varmistuminen on ydin asia sosiaalityössä. Luottamus avun saamiseen on tärkeä kuntalaisten turvallisuuden tunnetta lisäävä tekijä.

Olen joka vuosi, neljän vuoden ajan, tässä samassa tilanteessa, ottanut esille tämän saman asian ja esittänyt otettavaksi käyttöön Varkauden kaupungin asiakaspalvelijoiden tyytyväisyyskyselyt asiakkaille. Rasti ruutuun, kuultiinko minua vai eikö kuultu. Ja, kappas, sieltähän se, vihdoin viimein löytyy: talouskirja sivulla 12. LANUPE -hanke. Lasten, nuorten ja perheiden hanke. Tässä sanotaan: Konkreettisia mittareita ovat vuosittaiset lastensuojelun asiakasmäärät, huostaanotot ja korjaavien palveluiden tarve. Kuntalaiskokemusta ja hyvinvoinnin kehittymistä mitataan kuntalaiskyselyin. Neljän vuoden sitkeän jankuttamisen jälkeen tämä on nyt täällä. Moni ei arvaakaan, millaisia säästöjä toimintatapojen ja asenteen muutoksella saadaan.

Tässä samassa tilanteessa, jo neljän vuoden ajan, Perussuomalaiset ovat peräänkuuluttaneet kuntayhteistyötä. Kuntayhteistyö on kirjattu kaupunkistrategian yhdeksi painopistealueeksi. Nihkeästi tai ei laisinkaan on otettu naapurikuntiin yhteyttä yhteisistä projektiehdotuksista. Kesäkuun ensimmäinen päivä, se oli toinen kerta näistä kolmesta seminaarista ulkopaikkakunnalla, pyysin selvittämään mahdollisuutta tehdä yhteistyötä naapuripaikkakuntien jäähallivuorotarjonnasta. Onko tilaa vai eikö ole? Jos ei ole, voitaisiko lisähalli rakentaa yhdessä?

Mikä sitten on muuttunut vuoden takaiseen? Katson viime vuoden puhettani.

Yhteistyö kaupungin ja yrittäjien välillä on parantunut. Ensimmäistä kertaa yrittäjät on kutsuttu neuvottelupöytiin keskustelemaan heitä koskevista asioista. Yksi tärkeimmistä asioista on paikallisen yrittäjyyden huomioiminen hankintoja tehtäessä. Tämä toteutuu vuoden alussa voimaan astuvan uuden hankintalain myötä. Uudistusten myötä pienten ja keskisuurten yritysten pääsy julkisiin hankintoihin helpottuu huomattavasti, kun hankinnat on jatkossa jaettava pienempiin osiin. Tämän myötä pk-yritykset voivat paremmin osallistua tarjouskilpailuihin ja myös menestyä niissä. Kokonaisuudessaan uudistus purkaa sääntelyä ja yksinkertaistaa hankintamenettelyjä. Uudistuksen myötä hankinnoissa on jatkossa myös nykyistä paremmat mahdollisuudet ottaa huomioon laatu ja se, että ne tukevat esimerkiksi työllisyyttä, työoloja, terveyttä ja ympäristönsuojelua. Myös hankintojen valvonta paranee, kun kilpailu- ja kuluttajavirasto saa uudeksi tehtäväkseen valvoa julkisten hankintojen laillisuutta. Tähän asti keinot puuttua jopa laittomuuksiin ovat olleet puutteellisia.

Saimaa -brändistä puhutaan jo yleisesti ja yhteistyöhön on varattu määrärahaa.

Työllisyyspolitiikkaa on pohdittu isommalla porukalla. Vielä olisi toivonut työllisyyskeskustelua myös naapurikuntien kanssa. Mitä paremmin Joroisissa, Leppävirralla, Heinävedellä, Pieksämäellä tai Rantasalmella menee, sen paremmin Varkaus jaksaa.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä toivottaa perinteistä joulua ja aina vain parempaa pöhinää vuodelle 2017.

Ja käyttäkää paikallisia palveluja! :D

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: TALOUSARVIO 2017