Yhteystiedot

gronlund.tiina(at)gmail.com

p. 044 5564 595

www.tiinagronlund.com

Varkauden Perussuomalaiset ry

Blogi

Lehtikirjoituksia

19.12.2023Yrittäjyys korostuu kunnan elinvoimassa: työpaikat ovat avainsanaLue lisää »19.9.2023Hyvä paha some: Tieto ja valitettavasti myös solvaukset kulkevat sujuvastiLue lisää »22.6.2023Sakky haluaa olla aktiivinen muutoksen tekijä, ei seurailijaLue lisää »

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:190977 kpl

Varkauden päihdetyön strategia

Maanantai 26.9.2016 - Tiina Grönlund

Kaupunginvaltuustossa hyväksyttiin 26.9.2016 Varkauden päihdetyön strategia äänin 32-11. Esitin, että strategia palautetaan uudelleen valmisteluun. Torsohan se on, mutta kelpasi muille paremman puutteessa.

Varkauden päihdetyön strategiassa on kerrottu, mitä yleisesti strategiaan kuuluu. Strategiassa on kerrottava mitä tehdään, mitä tehdään enemmän, mitä vähemmän. Mitkä ovat painopistealueet ja kuinka niihin päästään. Tämä nyt laadittu strategia ei kerro sitä, eikä ohjaa mihinkään.

Sivulla 6. KUVIO 5. esitetään graafisesti kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17 -vuotiaat verrattuna vertailukuntiin ja koko maan tilanteeseen. Esittelytekstissä selitetään kaaviota sanoen, että kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0-17 -vuotiaiden osuus Varkaudessa (viides pylvässarja vasemmalta) on laskenut tai pysynyt samana vuodesta 2011 ja että Varkaudessa sijoitettujen osuus on ollut hieman maan keskiarvoa (viimeinen pylvässarja) korkeampi.

Kaaviota kun tulkitsee oikein, niin kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten osuus Varkaudessa on 50% suurempi kuin koko maassa. Tämä tarkoittaa sitä, että jos saman kokoisessa kaupungissa on sijoitettu kaksi lasta, täällä on sijoitettuna kolme. Tämä on järkyttävää! Vaikea uskoa, että me varkautelaiset olemme niin poikkeavaa porukkaa muuhun maahan nähden, että tämä selittyisi sillä. Eikä missään tapauksessa voida sanoa, että sijoitettuja on hieman enemmän kun keskimäärin koko maassa, jos heitä on 50%. Tällainen virheellinen ja harhaanjohtava lausunto strategiassa olisi ollut ehdottomasti korjattava.

Olihan siellä paljon muitakin kirjoitus- ja asiavirheitä.

Kyse on tärkeästä asiasta. Suunnitelma, jolla pyritään saavuttamaan tavoiteltu päämäärä tulisi laatia erittäin huolellisesti.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: päihdetyö strategia

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Maanantai 26.9.2016 - Tiina Grönlund

Vihdoinkin se on tässä! Useita kertoja peräämäni asiakirja. Jo oli aikakin! Varkaudessa on ollut päivittämättä lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuodesta 2012 saakka.

Viimeisimmästä sosiaaliasiamiehen selvityksestä käy ilmi, että kaikkein eniten yhteydenottoja Varkauden alueella on tullut lastensuojelutyöstä.

Sosiaalityön osalta haasteena vaikuttaisi olevan asiakasta arvostavan kohtaamisen kehittäminen. Selvityksessä sanotaan, että työn arki on moni-ilmeistä ja kiireistä. Kuitenkin huonoon tai hyvään kohtaamiseen menee yhtä paljon aikaa. Nöyryys, luottamus ja asiakkaan aktiivinen kuuleminen ovat arvostavan kohtaamisen perusasioita. Asiakkaan voimavaroista varmistuminen on ydin asia sosiaalityössä. Luottamus avun saamiseen on tärkeä kuntalaisten turvallisuuden tunnetta lisäävä tekijä.

Lastensuojelussa vanhemmat ovat toivoneet oman osallisuutensa lisäämistä.

Hyvinvointisuunnitelman kohdassa 5.1. on yhteenveto palvelujärjestelmän vahvuuksista ja haasteista. Lasten ja perheiden kanssa toimivat luettelevat kohdassa VAHVUUDET asioita, joita sosiaaliasiamiehen selvityksessä asiakkaat ovat luetelleet puutteena. Tässä on siis selkeä näkemysero palvelua käyttävien asiakkaiden ja palvelun tarjoajan välillä.

Myös heikkouksia on tunnistettu, mutta niille ei ole tehty mitään. Mahdollisuuksiin on kirjattu mm. asiakkaan kuuleminen ja osallistaminen palveluiden kehittämiseen. Olen aiemminkin sanonut ja tulen jatkossakin peräämään asiakaspalautteita. Onko liikaa vaadittu, jos tapaamisen päätteeksi pyydetään asiakasta laittamaan rasti ruutuun kuultiinko minua vai eikö kuultu.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa on lause: ”Varkauden kaupunki on pystynyt tuottamaan ja ylläpitämään vuonna 2015 kohtuullisen hyvää palvelutasoa kaikkien toimialojen palvelujen osalta.” Sosiaalitoimen osalta tämä lause ei valitettavasti pidä paikkaansa.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: lastensuojelu, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma