Yhteystiedot

gronlund.tiina(at)gmail.com

p. 044 5564 595

www.tiinagronlund.com

Varkauden Perussuomalaiset ry

Blogi

Lehtikirjoituksia

19.12.2023Yrittäjyys korostuu kunnan elinvoimassa: työpaikat ovat avainsanaLue lisää »19.9.2023Hyvä paha some: Tieto ja valitettavasti myös solvaukset kulkevat sujuvastiLue lisää »22.6.2023Sakky haluaa olla aktiivinen muutoksen tekijä, ei seurailijaLue lisää »

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:191012 kpl

Oleellinen juttu

Perjantai 23.3.2018 klo 9.30 - Tiina Grönlund

WL 13.3.2018

Se oleellinen juttuhan tässä on se, ...

... että ihmiset pääsis lääkäriin, saatais tää lastensuojelu pelaamaan ja ikäihmisten hoivapalvelut toimimaan”, kiteyttää SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne uudistuksen tavoitteen A-Studion Sote-keskustelussa (8.3.2018). Lastensuojelun ongelma tunnistetaan ja tunnustetaan siis SDP:n korkeinta poliittista johtoa myöten.

Lapsiasianvaltuutetun vuoden 2018 raportin eduskunnalle otsikko kuvaa lastenasiain nykytilaa: ”Hyvinvointivaltion alisuoriutumisesta lapsipolitiikan uudistamiseen. Lasten ja koko yhteiskunnan parhaaksi.”

Keskustelu ennaltaehkäisevän perhetyön toimivuudesta ja lastensuojelusta käy myös Varkaudessa kuumana. Kaupunginvaltuusto sai lisäselvityksiä asiasta 26.2.2018. Esityksissä ja seuranneissa puheenvuoroissa yhdeksi tärkeäksi nimittäjäksi nousi resurssien puute tai oikeammin niiden väärä kohdentaminen.

Sen sijaan, että lapsi lääkärin diagnosoiman pienluokkaopetusta vaativan tarkkaavaisuushäiriön vuoksi pääsisi pienryhmään, koko perhettä juoksutetaan perheneuvonnassa ja kotiin tehdään lastensuojelun kotikäyntejä. Lastenpsykiatrille on puolen vuoden jono. Sijaishuoltoon joutuu lapsia, jotka tarvitsisivat terveydenhuollon palveluita tai kouluavustajaa. Lastensuojelun kuormittaminen ja kodin ulkopuolelle sijoittaminen ei ole keino ratkaista terveydenhuollon tai sivistystoimen palveluiden puutteita.

Varkauden panostukset ennaltaehkäisevään perhetyöhön ovat olleet oikeansuuntaisia ja mm. kotiapuun ollaan melko tyytyväisiä. Kipukohtia löytyy erityisesti lastensuojelun asiakkaiksi joutuneilta ja tällaisia perheitä onkin ollut suoraan yhteydessä kirjoittajaan.

Osassa tapauksia asiakas on lopulta saanut mielipiteensä kuuluviin ja on päästy lapsen kannalta parhaaseen lopputulokseen. Valitettavasti olen myös joutunut todistamaan toimintaa, joka on selkeästi ristiriidassa lapsen edun, lain ja sosiaalihuollon eettisten vaatimusten kanssa.

Asiakirjoja on pyydetty allekirjoittamaan niissä mainittuja liitteitä näyttämättä. Perheelle on sanottu: ”Voitte olla mitä mieltä tahansa, me teemme mitä haluamme”. Raskaisiin toimii on ryhdytty hätäisesti, esimerkiksi epäily niskavilloista nappaamisesta on johtanut kaikkien lasten viemiseen virkavallan toimesta dramaattisesti kesken koulupäivän sijoitukseen. Toimenpiteet ovat perheille henkisesti rampauttavia ja kaupungille taloudellisesti kalliita.

Liian usein olen kuullut: ”Jos olisin tiennyt mitä yhteydenotosta lastensuojeluun seuraa, olisin jättänyt sen tekemättä.” Lastensuojelussa reilu peli viranomaisten taholta on koko toiminnan avain.

Me valtuutetut voimme kehittää asioita parempaan suuntaan vain tunnistamalla nykytilanteen. Tähän tarvitsemme lisää palautetta nuorilta itseltään, lasten vanhemmilta ja lastensuojelun asiakkailta. Ole tarvittaessa rohkeasti yhteydessä Varkauden Perusturvalautakuntaan tai suoraan valtuutettuihin, jotta saat äänesi kuulumaan.

Varkaudessa SDP:llä on paljon valtaa. Jos sitä käytettäisiin, saataisko tää lastensuojelu pelaamaan?

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: lastensuojelu, Varkaus, SDP

Pakolaiskeskustelua

Maanantai 23.5.2016

KAUPUNGINVALTUUSTO 23.5.2016 § 30 KIINTIÖPAKOLAISTEN OTTAMINEN VARKAUTEEN.

TIINA GRÖNLUNDIN KANNATUSPUHEENVUORO PEKKA KEDON ESITYKSEEN AIKALISÄSTÄ.

Kuntaliiton toimitusjohtaja Jari Koskinen 11.5.2016 totesi Etelä-Savon maakuntaliiton ja Kuntaliiton järjestämässä kuntapäivätilaisuudessa Pieksämäellä, että

Valtion korvaukset ovat jääneet ratkaisevasti jälkeen kotouttamisen todellisista kustannuksista. Kunnat eivät mielellään ota turvapaikanhakijoita ja kiintiöpakolaisia, koska haluavat kantaa oman vastuunsa ja myös tältä osin hoitaa talouttaan vastuullisesti.

Ja että kunnille maksettaviin laskennallisiin korvauksiin tarvittaisiin noin 40-50 prosentin korotus.

Koskinen odottaa myös työvoimahallinnolta lisätoimia kotoutettavien kotoutumiskoulutukseen ja työllistämiseksi. Hän muistutti, että maahanmuuttajat tarvitsevat paljon henkilökohtaista palvelua.

- Sen lisäksi, että kartoitetaan eri alueiden asunto- ja koulutuspaikkatilanteet, on alueella pystyttävä järjestämään riittävästi kotoutumiskoulutusta sekä työllistymispalveluja.

Miksi Varkauden tulee ottaa aikalisä pakolaiskysymyksessä?

Talousarviossa ei ole varattu kuluvalle vuodelle määrärahoja pakolaisten aiheuttamille lisäkustannuksille.

Valtuuston hyväksymä talousarviokirja s. 8. :”Varkauden kaupungin talousarviossa ei ole tähän saakka varattu resursseja erikseen kotouttamiselle ja erityisesti maahanmuuttajien palveluihin, vaan palvelut on hoidettu osana perustoimintoja. Kunnan vastuulla olevat kotouttamistoimet edellyttäisivät kuitenkin määrärahavarausta, mikäli kaupunki päättää vastaanottaa kiintiöpakolaisia tai muita maahanmuuttajia. Lisäksi kotouttamiseen liittyen olisi tunnistettava henkilöstön koulutustarpeita, koulutusta kotouttamisen ja maahanmuuttajatyöhön olisi tarpeen järjestää poikkihallinnollisesti. Mahdollinen sopimus pakolaisten vastaanottamisesta edellyttäisi myös henkilöresurssien lisäämistä ohjaustyöhön sekä määrärahavarauksia muun kotouttamista tukevan toiminnan järjestämiseen. Kuntaan osoitettujen henkilöiden palveluiden järjestäminen tulisi myös huomioida toimialoilla vuosittaisessa talousarviossa.” Kun nyt tässä esitetään kiintiöpakolaisten ottamista, muistutan, että tätä asiaa ei ole otettu huomioon talousarviossa.

Kuntalaki §65: Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Ja tässä pykälässä tätä asiaa ei päätetä.

Varkaudessa lastensuojelu on edelleenkin retuperällä. Sijaishuollon kustannukset olivat v. 2015 yhteensä n. 2.2 milj.eur. jo meidän omista lapsista. Olemme saaneet toistuvasti huomautuksia avilta lastensuojelusta ja toimeentulotukihakemusten käsittelystä. Kaupungin vastineissa on vedottu resurssipulaan. Kun näitä asioita ei ole pystytty nykyisten asukkaiden osalta kunnolla hoitamaan, tulisi pidättäytyä uusista asiakkaista ennen kun resurssit on saatettu ajan tasalle. Muutoin nykyiset avuntarvitsijat joutuvat väistämättä odottamaan entistä pidempään omaa vuoroaan, monet kenties liian kauan. Sama koskee terveydenhuollon palveluja.

Varkaudessa on vaikea työllisyystilanne. Yrittäjiä huudetaan apuun kovan työttömyyden vuoksi. Aivan varmaa on, ettei työllisyys lähde nopeasti kasvuun. Kyllä ensisijaisesti meidän omille työttömille tulee löytyä työtä ja ponnistukset tulee keskittää työllisyyden parantamiseen.

Nyt näyttää siltä, että pakolaiskysymys on valmisteltu mutu-pohjalta ilman, että aiheutuvia kokonaiskustannuksia on viitsitty selvittää. Meitä ei pakota kukaan ottamaan pakolaisia. Meidän kannattaa lykätä päätös sellaiseen ajankohtaan, että ehditään valmistautua ja on varaa hoitaa asiat kunnolla.

Kuopion 65 pakolaiseen verrattuna 30 kiintiöpakolaista Varkauteen on suuri määrä. Oikeampi olisi vajaat 10 Varkauden kokoiseen kaupunkiin, asukasmäärään suhteutettuna.

***********************************************************

Valtuuston kokouksessa todettiin usealla suulla, että kyllä rahaa on. Miksi sitten jonotetaan kolme viikkoa lääkäriin pääsyä? Tai miksi nuori ei pääse psykiatriseen hoitoon?

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: pakolaiset, Varkaus

Ponsiesitys

Maanantai 29.9.2014 klo 21.42

Tiina ihmemaassa.

Varkauden kaupunginvaltuustossa hyväksyttiin uuteen yhtenäiskouluun siirtyminen ja siihen liittyvät päiväkotiratkaisut. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti esityksen. Sen sijaan yllätyksekseni esittämäni ponsi hävisi äänestyksessä 25/17, yhden äänestäessä tyhjää.

Ponsiesitys tehtiin oppilaiden hyvinvoinnin ja turvallisuuden takaamiseksi uudessa suurkoulussa ja oli mielestäni järkevää varautumista sen tuomiin haasteisiin. Suuressakin koulussa opetusryhmien pitäminen suositusten rajoissa takaisi opetuksen riittävän tason. Ryhmäkoon kasvaessa liikaa vaikeudet lisääntyvät radikaalisti.

Hylkäämällä ponsi mahdollistettiin opetusryhmien kasvattaminen kohtuuttoman isoiksi, sosiaali- ja terveyspalveluiden, muun henkilökunnan ja valvonnan sekä liikenneturvallisuuden laiminlyönti säästöjen nimissä.

Eniten minua hämmästytti se, että myös vieressäni istunut opettaja äänesti mm. ryhmäkokojen rajoittamista vastaan.

KVALT 29.9.2014 PONSIESITYS

§56 Uuteen yhteinäiskouluun siirtyminen ja siihen liittyvät päiväkotiratkaisut

Hyväksyttäessä esitys kaupunginvaltuusto edellyttää, että

1. Alueen liikennejärjestelyt järjestetään siten, että liikenneturvallisuus huomioidaan

2. Henkilökuntaa ja valvontaa on riittävästi. Uudelta koululta tulee löytyä riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ml. koulupsykologin palvelut.

3. Opetusryhmien koot mitoitetaan perusopetuksen laatukriteerien suositusten mukaan.

Tämä esitys ei saanut valtuuston enemmistön kannatusta. Miksi?

Tiina Grönlund

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Varkaus, ponsi, 29.9.2014, koulu, KVALT, Tiina Grönlund

Varkauden yleinen kiinteistöveroprosentti 2014

Maanantai 11.11.2013 - Tiina Grönlund

Varkauden kaupunginvaltuusto 11.11.2013

§ 80

Kiinteistöveroprosentti vuodelle 2014

Varkauden yleinen kiinteistöveroprosentti (0,95%) on jo nyt yli maan keskiarvon (ka. 0,92%).

Se on myös korkeampi kuin ympäristökunnissa: Joroinen 0,85%, P-mäki 0,9%, R-salmi 0,92%, L-virta 0,83%. Korotusesitys 1,35%:iin veisi sen aivan omalle tasolleen.

Varkauden yleinen kiinteistöveroprosentti on jo ennen korotusta korkeampi kuin lähikunnilla. Korotuksen jälkeen ero on valtava. Kuinka Varkauden kaupunki aikoo kilpailla asiakkaista kaupunginhallituksen esittämällä kiinteistöveronkorotusstrategiallaan? Vaarana on yritysten toimitilarakentamisen ohjautuminen Varkauden sijaan lähikuntiin, joissa kiinteistöistä aiheutuvat kiinteät kulut rasittavat vähemmän. Samalla myös työllistävä vaikutus jää pääosin yrityksen sijaintikuntaan.

Lisätulojen kartuttamiseksi Varkauden kaupunki pyrkii myymään vuokratontit. Jos yleinen kiinteistöveroprosentti korotetaan, halukkuus tontien lunastukseen vähenee. Myöskin investointi-into laskee. Harvalla täysjärkisellä kiinteistösijoitustoimintaa harjoittavalla lienee halukkuutta hankkia huippuunsa verotettua kiinteistöä tai tonttia taantuman kourissa kamppailevasta kaupungista, jossa vapaita toimitiloja on enemmän kuin tarpeeksi. Seurauksena voi olla varkautelaisten kiinteistöjen hintojen lasku tai suorastaan niiden arvon romahtaminen.

Varsinkin maaseudulla mutta myös yrittäjillä on paljon kiinteistöjä. Lakkautettujen maatilojen, yrittäjien hallien ja tyhjien kiinteistöosakeyhtiöiden omistajat pakotetaan luopumaan omaisuudestaan korottamalla kiinteitä kustannuksia kiinteistöveroprosenttin muodossa. Köyhät köyhtyy ja rikkaat rikastuu, kun omaisuus joudutaan myymään alihintaan. Veropolitiikalla tulisi kannustaa yrittäjyyttä, eikä päinvastoin, kuten kaupunginhallitus esittää.

Sama raha kun mitä yleisestä kiinteistöveronkorotuksesta saataisiin, saadaan poistamalla maanhankinta. Kunnan tulee nyt pidättäytyä uusista maanhankinnoista ja -lunastuksista. Kaavailtujen maahankintojen yhteissumma vastaa lähes puolen %:n tuloverokorotusta. Kaupungilla on 500 ha käyttämätöntä maata, josta riittää myös teollisuuden tarpeisiin, joten mikään ei tue lisämaan hankintaa tällä hetkellä. Maanhankinta on riskisijoitus veroprosentin kustannuksella. Lisäksi maanhankinta ei ole kunnan lakisääteinen velvoite, joten siitä voidaan pidättäytyä.

Kun hintaa nostetaan, oletetaan saatavan tilalle jotain parempaa. Kysynkin: Mitä ihmiset joiden kiinteistöveroa nostetaan, saavat kiinteistöveron nostosta?

Tiina Grönlund (ps)

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Varkaus, kiinteistöveroprosentti,