Yhteystiedot

gronlund.tiina(at)gmail.com

p. 044 5564 595

www.tiinagronlund.com

Varkauden Perussuomalaiset ry

Blogi

Lehtikirjoituksia

19.12.2023Yrittäjyys korostuu kunnan elinvoimassa: työpaikat ovat avainsanaLue lisää »19.9.2023Hyvä paha some: Tieto ja valitettavasti myös solvaukset kulkevat sujuvastiLue lisää »22.6.2023Sakky haluaa olla aktiivinen muutoksen tekijä, ei seurailijaLue lisää »

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:190973 kpl

Pakolaiskeskustelua

Maanantai 23.5.2016

KAUPUNGINVALTUUSTO 23.5.2016 § 30 KIINTIÖPAKOLAISTEN OTTAMINEN VARKAUTEEN.

TIINA GRÖNLUNDIN KANNATUSPUHEENVUORO PEKKA KEDON ESITYKSEEN AIKALISÄSTÄ.

Kuntaliiton toimitusjohtaja Jari Koskinen 11.5.2016 totesi Etelä-Savon maakuntaliiton ja Kuntaliiton järjestämässä kuntapäivätilaisuudessa Pieksämäellä, että

Valtion korvaukset ovat jääneet ratkaisevasti jälkeen kotouttamisen todellisista kustannuksista. Kunnat eivät mielellään ota turvapaikanhakijoita ja kiintiöpakolaisia, koska haluavat kantaa oman vastuunsa ja myös tältä osin hoitaa talouttaan vastuullisesti.

Ja että kunnille maksettaviin laskennallisiin korvauksiin tarvittaisiin noin 40-50 prosentin korotus.

Koskinen odottaa myös työvoimahallinnolta lisätoimia kotoutettavien kotoutumiskoulutukseen ja työllistämiseksi. Hän muistutti, että maahanmuuttajat tarvitsevat paljon henkilökohtaista palvelua.

- Sen lisäksi, että kartoitetaan eri alueiden asunto- ja koulutuspaikkatilanteet, on alueella pystyttävä järjestämään riittävästi kotoutumiskoulutusta sekä työllistymispalveluja.

Miksi Varkauden tulee ottaa aikalisä pakolaiskysymyksessä?

Talousarviossa ei ole varattu kuluvalle vuodelle määrärahoja pakolaisten aiheuttamille lisäkustannuksille.

Valtuuston hyväksymä talousarviokirja s. 8. :”Varkauden kaupungin talousarviossa ei ole tähän saakka varattu resursseja erikseen kotouttamiselle ja erityisesti maahanmuuttajien palveluihin, vaan palvelut on hoidettu osana perustoimintoja. Kunnan vastuulla olevat kotouttamistoimet edellyttäisivät kuitenkin määrärahavarausta, mikäli kaupunki päättää vastaanottaa kiintiöpakolaisia tai muita maahanmuuttajia. Lisäksi kotouttamiseen liittyen olisi tunnistettava henkilöstön koulutustarpeita, koulutusta kotouttamisen ja maahanmuuttajatyöhön olisi tarpeen järjestää poikkihallinnollisesti. Mahdollinen sopimus pakolaisten vastaanottamisesta edellyttäisi myös henkilöresurssien lisäämistä ohjaustyöhön sekä määrärahavarauksia muun kotouttamista tukevan toiminnan järjestämiseen. Kuntaan osoitettujen henkilöiden palveluiden järjestäminen tulisi myös huomioida toimialoilla vuosittaisessa talousarviossa.” Kun nyt tässä esitetään kiintiöpakolaisten ottamista, muistutan, että tätä asiaa ei ole otettu huomioon talousarviossa.

Kuntalaki §65: Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Ja tässä pykälässä tätä asiaa ei päätetä.

Varkaudessa lastensuojelu on edelleenkin retuperällä. Sijaishuollon kustannukset olivat v. 2015 yhteensä n. 2.2 milj.eur. jo meidän omista lapsista. Olemme saaneet toistuvasti huomautuksia avilta lastensuojelusta ja toimeentulotukihakemusten käsittelystä. Kaupungin vastineissa on vedottu resurssipulaan. Kun näitä asioita ei ole pystytty nykyisten asukkaiden osalta kunnolla hoitamaan, tulisi pidättäytyä uusista asiakkaista ennen kun resurssit on saatettu ajan tasalle. Muutoin nykyiset avuntarvitsijat joutuvat väistämättä odottamaan entistä pidempään omaa vuoroaan, monet kenties liian kauan. Sama koskee terveydenhuollon palveluja.

Varkaudessa on vaikea työllisyystilanne. Yrittäjiä huudetaan apuun kovan työttömyyden vuoksi. Aivan varmaa on, ettei työllisyys lähde nopeasti kasvuun. Kyllä ensisijaisesti meidän omille työttömille tulee löytyä työtä ja ponnistukset tulee keskittää työllisyyden parantamiseen.

Nyt näyttää siltä, että pakolaiskysymys on valmisteltu mutu-pohjalta ilman, että aiheutuvia kokonaiskustannuksia on viitsitty selvittää. Meitä ei pakota kukaan ottamaan pakolaisia. Meidän kannattaa lykätä päätös sellaiseen ajankohtaan, että ehditään valmistautua ja on varaa hoitaa asiat kunnolla.

Kuopion 65 pakolaiseen verrattuna 30 kiintiöpakolaista Varkauteen on suuri määrä. Oikeampi olisi vajaat 10 Varkauden kokoiseen kaupunkiin, asukasmäärään suhteutettuna.

***********************************************************

Valtuuston kokouksessa todettiin usealla suulla, että kyllä rahaa on. Miksi sitten jonotetaan kolme viikkoa lääkäriin pääsyä? Tai miksi nuori ei pääse psykiatriseen hoitoon?

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: pakolaiset, Varkaus